Veiklos planai

PATVIRTINTA

                                                                                                            2018-01-19 bendruomenės  tarybos posėdžio Nr. TP-1 sprendimu

VEIKLOS PLANAS 2018 METAIS

Ei. nr. Veiklos turinys Data Vieta Atsakingi
1 Užgavėnių šventė 02-13 Adakavo parkas Kr. Anulienė, R. Vingienė, P. Bartkėnas, R. Levanauskas
2 Vasario 16-osios (Valstybės atkūri-mo dienos) šventė 02-16 Parapijos salė L.  Maraulienė, A.Šlepavičienė, Z. Jarašūnienė
3 Čiuožimo ant ledo diena Kovo mėn. Tvenkinys prie bažnyčios L. Maraulienė, T. Remeikis, J. Remeikytė
4 Bendruomenės narių desertų popietė, skirta Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventei 03-11 Bendruome-nės namai L. Maraulienė, I. Šaliutė, D. Valuckienė
5 Šeimos šventė, skirta Vaikų, Tėvo ir vaikų dienoms paminėti. 06-03 Bendruome-nės namai L. Maraulienė, R. Vingienė, T. Remeikis
6 Joninių šventė tėviškėje 06-23 Adakavo parkas Kr.  Anulienė, Z. Jarašūnienė, L. Maraulienė, R. Maraulis, T. Remeikis, A. Šlepavičienė, R. Vingienė
7 Liepos 6-osios, Valstybės dienos, paminėjimo šventė 07-06 Adakavo parkas A. Šlepavičienė, P. Bartkėnas
8 Ekskursija į Vilnių 07 mėn. Vilnius L. Maraulienė, I. Šaliutė
9 Konkursas „Gražiausiai tvarkomų sodybų dešimtukas“ 06-09 mėn. Adakavo bendruomenė Tarybos nariai
 10 Darom 2018. Pasaulinė tvarkymosi diena. 09-15 Adakavo bendruomenė Tarybos nariai
11 Konkursas „Įspūdingiausiai papuošta namų erdvė“ 12 mėn. Adakavo bendruomenė Tarybos nariai
12 Kalėdinės eglutės šventė 12 mėn. Parapijos salė L. Maraulienė, A. Neteckienė, P. Bartkėnas
13 2019 metų sutiktuvių šventė 12-31 Bendruome-nės namai L. Maraulienė, D. Valuckienė, Z. Jarašūnienė

 

(Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais paraiškos forma)

Adakavo bendruomenė

179727332, Bibliotekos g. 4 Adakavo k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav. LT-73444, tel.868218022, el. paštas: adakavas@gmail.com

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

  1. Vivulskio g. 11 LT-03610 Vilnius

BENDRUOMENINĖS VEIKLOS SIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2016 METAIS ATRANKOS KONKURSO

PARAIŠKA

2016-01-28

Data

  1. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ IR PAREIŠKĖJĄ
Projekto pavadinimas „Adakavo bendruomenė – antrieji mūsų namai“
Projektui įgyvendinti prašoma suma (Eur) 12 000 tūkst. Eur.
Savivaldybė, kurioje planuojamas įgyvendinti projektas Tauragės rajono savivaldybė

 

Pareiškėjo pavadinimas Adakavo bendruomenė
Pareiškėjo teisinė forma Visuomeninė organizacija – asociacija
Juridinio asmens kodas 179727332
Pareiškėjo vadovas / įgaliotas asmuo Romualdas Levanauskas
Kontaktinis asmuo / projekto vadovas Kristina Anulienė
Buhalteris ar buhalterinės apskaitos paslaugas teikiantis asmuo Irena Valauskienė
  1. PROJEKTO APRAŠYMAS

2.1. Projekto tikslas

Kurti patrauklią aplinką bendruomenėje, gerinant viešųjų erdvių kokybę kuri būtų patraukli įvairių kartų bendruomenės žmonėms.

2.2. Projekto uždaviniai

1. Įkurti sporto, poilsio ir vaikų žaidimų aikštelę vietos bendruomenės teritorijoje.

2. Skatinti bendruomenės gyventojų ir Adakavo socialinės globos namų neįgaliųjų užimtumą ir saviugdą: organizuoti sueigą-gegužinę „Joninių šventė Adakave“.

2.3. Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo iki 2016 m. gruodžio 31 d.

2.4. Projekto santrauka

Įgyvendinus projektą, bus sukurta patraukli rekreacinė zona Adakavo parko teritorijoje: įrengta vaikų lauko žaidimų aikštelė, renginių organizavimui skirta lauko scena, suoliukai, pavėsinės, montuojami lauko sporto įrenginiai vietos bendruomenės žmonėms. Bus sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio galimybės vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išplėsta bendruomenės veikla. Atsiras palankios sąlygos organizuoti įvairius renginius, šventes, stovyklas. Įvyks  sueiga-gegužinė „Joninių šventė Adakave“, kurioje dalyvaus apie 150 žmonių.

2.5. Projekto įgyvendinimo poreikio pagrindimas

Įgyvendinus projektą, sustiprės bendruomenės narių  solidarumas, bus tenkinamas šeimų, senjorų, globos namų gyventojų ir kitų asmenų bendravimo, savanoriškos veiklos ir sutelktumo poreikiai.

*****

BENDRUOMENĖS PASTATAS

Veiklos_aprasas

6_vert_atask_Adakavas

Vykdomas bendruomenės pastato projektas

Komentavimo galimybė išjungta.