NARIO mokestis

Čia rasite prašymą priimti į bendruomenę: prasymas

ADAKAVO BENDRUOMENĖ

NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO ŽINIARAŠTIS

Eil.nr. Vardas, pavardė 2024, € Sumokėta
1 Ieva Antanavičienė
2 Kristina Anulienė
3 Rima Anulienė
4 Arvydas Anulis
5 Justina Balnienė
6 Eimantas Balnius
7 Petras Bartkėnas
8 Birutė Gedvilienė
9 Valdas Gedvilas
10 Estera Greičienė
11 Rolandas Greičius
12 Bronė Grikšelienė
13 Vaida Grikšelienė
14 Vida Jakučionienė 10,00 2023-12-03
15 Zita Jarašūnienė 10,00 2023-11-25
16 Juozas Jocius
17 Kazys Kariniauskas
18 Virginija Kariniauskienė
19 Lina Klimaitė
20 Stasė Kubilienė
21 Jūratė Latožienė
22 Rasa Laugalienė
23 Ignacas Laugalis
24 Kristina Lelienė
25 Danutė Kristina Lembutienė
26 Petras Lembutis
27 Romualdas Levanauskas 10,00 2023-11-25
28 Alma Levanauskienė 10,00 2023-11-25
29 Ingrida Macaitienė
30 Jolanta Macaitienė
31 Rokas Macaitis
32 Lina Maraulienė
33 Remigijus Maraulis
34 Milda Mėlinienė
35 Ona Mėlinienė 10,00 2023-11-25
36 Dainius Mėlinis
37 Vida Milkintienė 10,00 2023-11-25
38 Angelė Neteckienė 10,00 2023-12-03
39 Simona Paulauskaitė
40 Virgilijus Paulauskas
41 Jolanta Paulauskienė
42 Laima Paulauskienė
43 Aušra Petrylienė
44 Salomėja Pipirienė
45 Antanas Račkauskas
46 Vita Račkauskienė
47 Neringa Remeikienė
48 Kęstutis Remeikis
49 Tomas Remeikis
50 Judita Remeikytė
51 Lina Rimkienė
52 Alvydas Rimkus
53 Inga Stanevičienė
54 Tomas Stanevičius
55 Ilona Šaliutė
56 Asta Šlepavičienė
57 Jovita Šležienė
58 Margarita Šliagerienė
59 Laurita Šulcaitė
60 Ramunė Taurinskienė
61 Rita Vaičienė 10,00 2024-02-22
62 Ona Vaitkevičienė
63 Albertas Vaitkevičius
64 Edita Valančienė
65 Rolandas Valančius
66 Violeta Valantiejienė
67 Danutė Valuckienė 10,00 2023-11-25
68 Nina Valuckienė
69 Vilija Valuckienė
70 Andrius Valuckis
71 Stanislovas Valuckis 10,00 2023-11-25
72 Reda Vertelienė
73 Rima Vertelytė
74 Regina Vingienė
75 Saulius Vingis
76 Vaidas Frišmantas 10,00  2023-11-25
77
78
79
80
81
82
83
84
85

***

Eil. nr. Vardas, pavardė 2023, € Sumokėta
1 Grasilda Ananjevienė  10,00 2023-03-11
2 Ieva Antanavičienė
3 Kristina Anulienė  10,00 2023-07-24
4 Rima Anulienė  10,00 2023-07-24
5 Arvydas Anulis  10,00  2023-07-24
6 Rasa Augustinienė išbraukta iš sąrašų 2023-11-25
7 Justina Balnienė
8 Eimantas Balnius
9 Petras Bartkėnas
10 Regina Bartkėnienė
11 Danutė Beišienė  išbraukta iš sąrašų 2023-11-25
12 Nijolė Čyplienė Išbraukta iš sąrašų 2023-11-25
13 Birutė Gedvilienė
14 Valdas Gedvilas
15 Estera Greičienė 10,00 2023-03-11
16 Rolandas Greičius 10,00 2023-03-11
17 Bronė Grikšelienė
18 Vaida Grikšelienė
19 Vida Jakučionienė  10,00 2023-03-11
20 Zita Jarašūnienė  10,00  2023-03-11
21 Juozas Jocius
22 Janina Juodaitienė Išbraukta iš sąrašų 2023-11-25
23 Antanas Juodaitis Išbraukta iš sąrašų 2023-11-25
24 Kazys Kariniauskas  10,00  2023-06-09
25 Virginija Kariniauskienė  10,00  2023-06-09
26 Edmundas Kavčinskas Išbraukta iš sąrašų 2023-11-25
27 Danutė Kavčinskienė Išbraukta iš sąrašų 2023-11-25
28 Lina Klimaitė
29 Stasė Kubilienė 10,00 2024-02-06
30 Jūratė Latožienė 10,00 2023-05-26
31 Rasa Laugalienė
32 Ignacas Laugalis
33 Kristina Lelienė  10,00  2023-10-27
34 Danutė Kristina Lembutienė 10,00  2023-03-11
35 Petras Lembutis 10,00  2023-03-11
36 Romualdas Levanauskas 10,00  2023-03-11
37 Alma Levanauskienė 10,00  2023-03-11
38 Ingrida Macaitienė  10,00  2023-11-25
39 Jolanta Macaitienė  10,00  2023-05-26
40 Rokas Macaitis  10,00  2023-11-25
41 Lina Maraulienė  10,00  2023-03-11
42 Remigijus Maraulis  10,00  2023-03-11
43 Akvilina Maraulytė Išbraukta iš sąrašų 2023-11-25
44

45

Milda Mėlinienė

Ona Mėlinienė

10,00

10,00

 2023-03-11

2023-03-11

46 Dainius Mėlinis  10,00  2023-03-11
47 Vida Milkintienė  10,00  2023-03-11
48 Angelė Neteckienė  10,00  2023-05-16
49 Simona Paulauskaitė  10,00 2024-02-22
50 Virgilijus Paulauskas  10,00 2024-02-22
51 Jolanta Paulauskienė
52 Laima Paulauskienė  10,00 2024-02-22
53 Aušra Petrylienė 10,00  2023-03-11
54 Salomėja Pipirienė 10,00  2023-03-11
55 Antanas Račkauskas 10,00  2023-03-11
56 Vita Račkauskienė 10,00  2023-03-11
57 Neringa Remeikienė
58 Kęstutis Remeikis 10,00  2023-03-11
59 Tomas Remeikis 10,00  2023-03-11
60 Judita Remeikytė 10,00  2023-03-11
61 Lina Rimkienė
62 Alvydas Rimkus
63 Ilona Šaliutė  10,00  2023-03-11
64 Asta Šlepavičienė 10,00  2023-11-25
65 Jovita Šležienė
66 Margarita Šliagerienė
67 Laurita Šulcaitė  10,00  2023-03-11
68 Ramunė Taurinskienė
69 Ona Vaitkevičienė 10,00  2023-03-11
70 Albertas Vaitkevičius 10,00  2023-03-11
71 Edita Valančienė 10,00  2023-04-28
72 Rolandas Valančius  10,00  2023-04-28
73 Violeta Valantiejienė  10,00  2023-11-25
74 Danutė Valuckienė  10,00  2023-05-16
75 Nina Valuckienė  10,00  2023-07-10
76 Vilija Valuckienė  10,00  2023-11-13
77 Andrius Valuckis  10,00  2023-07-10
78 Stanislovas Valuckis  10,00  2023-05-16
79 Reda Vertelienė
80 Rima Vertelytė
81 Regina Vingienė  10,00  2023-05-03
82 Saulius Vingis  10,00  2023-05-03
83 Inga Stanevičienė  10,00  2023-06-23
84 Tomas Stanevičius  10,00  2023-06-23
85 Rita Vaičienė  10,00  2023-07-11
Eil. nr. Vardas, pavardė 2022, €  Sumokėta 
1 Grasilda Ananjevienė 5,00 2022-03-10
2 Ieva Antanavičienė
3 Kristina Anulienė 5,00 2022-04-05
4 Rima Anulienė 5,00 2022-03-28
5 Arvydas Anulis 5,00 2022-03-28
6 Rasa Augustinienė
7 Teresė Bajorinienė Išbraukta iš sąrašų 2023-03-12
8 Justina Balnienė
9 Eimantas Balnius
10 Petras Bartkėnas 5,00 2022-03-10
11 Regina Bartkėnienė 5,00 2022-03-10
12 Danutė Beišienė
13 Arūnas Bladžius 5,00 2022-03-10

Mirė

14 Nijolė Čyplienė
15 Birutė Gedvilienė 5,00 2022-03-31
16 Valdas Gedvilas 5,00 2022-03-31
17 Estera Greičienė 5,00 2022-03-28
18 Rolandas Greičius  5,00 2022-03-28
19 Bronė Grikšelienė  5,00 2022-03-20
20 Vaida Grikšelienė  5,00 2023-03-11
21 Vida Jakučionienė 5,00 2022-03-17
22 Zita Jarašūnienė 5,00 2022-04-02
23 Juozas Jocius
24 Janina Juodaitienė
25 Antanas Juodaitis
26 Kazys Kariniauskas  5,00 2022-03-17
27 Virginija Kariniauskienė  5,00 2022-03-17
28 Edmundas Kavčinskas
29 Danutė Kavčinskienė
30 Lina Klimaitė
31 Stasė Kubilienė  5,00 2022-11-08
32 Jūratė Latožienė  5,00 2022-04-20
33 Rasa Laugalienė
34 Ignacas Laugalis
35 Kristina Lelienė 5,00 2022-03-22
36 Danutė Lembutienė 5,00 2022-03-21
37 Petras Lembutis 5,00 2022-03-21
38 Romualdas Levanauskas 5,00 2022-03-10
39 Alma Levanauskienė 5,00 2022-03-10
40 Ingrida Macaitienė 5,00 2023-11-25
41 Jolanta Macaitienė 5,00 2022-03-10
42 Rokas Macaitis  5,00  2023-11-25
43 Lina Maraulienė 5,00  2022-11-26
44 Remigijus Maraulis 5,00  2022-11-26
45 Akvilina Maraulytė
46 Milda Mėlinienė 5,00 2022-03-10
47 Ona Mėlinienė 5,00 2022-03-10
48 Dainius Mėlinis 5,00 2022-03-10
49 Vida Milkintienė 5,00 2022-04-02
50 Angelė Neteckienė 5,00 2022-06-09
51 Simona Paulauskaitė
52 Virgilijus Paulauskas
53 Jolanta Paulauskienė
54 Laima Paulauskienė
55 Aušra Petrylienė 5,00 2022-03-10
56 Salomėja Pipirienė 5,00 2022-03-10
57 Antanas Račkauskas 5,00  2022-11-08
58 Vita Račkauskienė  5,00  2022-11-08
59 Neringa Remeikienė 5,00 2022-03-22
60 Kęstutis Remeikis 5,00 2023-03-11
61 Tomas Remeikis 5,00 2023-03-11
62 Judita Remeikytė 5,00 2023-03-11
63 Lina Rimkienė
64 Alvydas Rimkus
65 Rita Skučienė 5,00 2022-06-09

Išbraukta iš sąrašų 2023-03-12

66 Ilona Šaliutė 5,00 2022-03-10
67 Asta Šlepavičienė 5,00 2023-11-25
68 Jovita Šležienė 5,00 2022-03-21
69 Laurita Šulcaitė  5,00 2022-05- 20
70 Ramunė Taurinskienė 5,00 2022-03-10
71 Ona Vaitkevičienė 5,00 2022-03-21
72 Albertas Vaitkevičius 5,00 2022-03-21
73 Violeta Valantiejienė 5,00  2022-11-26
74 Danutė Valuckienė 5,00 2022-03-10
75 Stanislovas Valuckis 5,00 2022-03-10
76 Vilija Valuckienė 5,00  2022-11-08
77 Reda Vertelienė 5,00 2022-03-10
78 Rima Vertelytė 5,00 2022-03-10
79 Regina Vingienė 5,00 2022-03-10
80 Saulius Vingis 5,00 2022-03-10
81 Renata Vitkienė Išbraukta iš sąrašų 2023-03-12
82 Margarita Šliagerienė 5,00 2022-11-08
83 Nina Valuckienė 5,00 2022-11-08
84  Andrius Valuckis 5,00 2022-11-08
85  Edita Valančienė 5,00 2022-11-26
86  Rolandas Valančius 5,00 2022-11-26
Eil. nr. Vardas, pavardė 2021, € Paj. orderio Nr.
1 Grasilda Ananjevienė  5,00 ADK2021-011
2 Ieva Antanavičienė
3 Kristina Anulienė 5,00 2022-04-05
4 Rima Anulienė  5,00 2022-03-28
5 Arvydas Anulis  5,00 2022-03-28
6 Rasa Augustinienė
7 Teresė Bajorinienė 5,00 ADK2020-057
8 Justina Balnienė 5,00 2022-03-10
9 Eimantas Balnius
10 Petras Bartkėnas  5,00 ADK2021-031
11 Regina Bartkėnienė  5,00 ADK2021-032
12 Rita Bazilienė  Išbraukta 2021-06-10
13 Danutė Beišienė
14 Arūnas Bladžius  5,00 ADK2021-040
15 Nijolė Čyplienė  5,00 2022-03-22
16 Juozapa Dovydienė Išbraukta  2022-01-02
17 Birutė Gedvilienė 5,00 2022-03-28
18 Valdas Gedvilas 5,00 2022-03-28
19 Estera Greičienė  5,00 ADK2021-007
20 Rolandas Greičius  5,00 ADK2021-008
21 Bronė Grikšelienė  5,00 ADK2021-006
22 Vaida Grikšelienė
23 Regina Gudavičienė Išbraukta

5,00

2022-01-02

2022-03-25

24 Vida Jakučionienė  5,00 ADK2021-022
25 Zita Jarašūnienė  5,00  2022-03-10
26 Juozas Jocius  5,00 2022-03-10
27 Janina Juodaitienė   5,00 ADK2021-001
28 Antanas Juodaitis
29 Kazys Kariniauskas   5,00 ADK2021-009
30 Virginija Kariniauskienė   5,00 ADK2021-010
31 Edmundas Kavčinskas
32 Danutė Kavčinskienė
33 Lina Klimaitė  5,00 2022-03-10
34 Saulius Klimas  Išbrauktas  2021-06-10
35 Stasė Kubilienė  5,00 ADK2021-003
36 Jūratė Latožienė  5,00 2022-03-21
37 Rasa Laugalienė  5,00 ADK2021-024
38 Ignacas Laugalis  5,00 ADK2021-025
39 Aldona Laurinaitienė  Išbraukta 2021-06-10
40 Kristina Lelienė 5,00 ADK2020-081
41 Danutė Lembutienė 5,00 ADK2021-018
42 Petras Lembutis 5,00 ADK2021-019
43 Romualdas Levanauskas 5,00 ADK2021-012
44 Alma Levanauskienė  5,00 ADK2021-013
45 Ingrida Macaitienė  5,00 ADK2021-041
46 Jolanta Macaitienė  5,00 ADK2021-023
47 Rokas Macaitis  5,00 ADK2021-030
48 Svajūnas Macaitis Išbrauktas 2021-06-10
49 Lina Maraulienė 5,00 2022-03-10
50 Remigijus Maraulis 5,00 2022-03-10
51 Akvilina Maraulytė 5,00 2022-03-10
52 Vytautas St. Meištininkas Išbrauktas 2021-06-10
53 Bronė Meištininkienė Išbraukta 2021-06-10
54 Milda Mėlinienė 5,00 2021-037
55 Ona Mėlinienė 5,00 ADK2020-080
56 Dainius Mėlinis 5,00 ADK2021-036
57 Vida Milkintienė 5,00 2022-03-10
58 Neringa Mirauskienė Išbraukta 2022-01-02
59 Nijolė Montvilienė  Išbraukta 2022-01-02
60 Angelė Neteckienė 5,00 2022-06-09
61 Silvija Paltanavičienė  Išbraukta 2021-06-10
62 Vytautas Paltanavičius   Išbraukta  2021-06-10
63 Simona Paulauskaitė  5,00  2022-03-10
64 Kęstutis Paulauskas Išbraukta  2022-01-02
65 Virgilijus Paulauskas 5,00  2022-03-10
66 Jolanta Paulauskienė
67 Laima Paulauskienė  5,00 2022-03-10
68 Aušra Petrylienė  5,00 ADK2021-017
69 Salomėja Pipirienė 5,00 2022-03-10
70 Antanas Račkauskas 5,00  2022-03-10
71 Vita Račkauskienė 5,00  2022-03-10
72 Neringa Remeikienė  5,00 ADK2021-004
73 Kęstutis Remeikis
74 Tomas Remeikis
75 Judita Remeikytė 5,00 2022-03-21
76 Lina Rimkienė
77 Alvydas Rimkus
78 Rima Skarbalienė Išbraukta  2021-06-10
79 Rita Skučienė 5,00 2022-06-09
80 Ilona Šaliutė  5,00 ADK2021-035
81 Asta Šlepavičienė
82 Jovita Šležienė  5,00 2022-03-21
83 Laurita Šulcaitė 5,00 ADK2021-021
84 Ramunė Taurinskienė 5,00 2022-03-10
85 Virginija Trakšelienė  Išbraukta  2021-06-10
86 Ona Vaitkevičienė  5,00 ADK2021-028
87 Albertas Vaitkevičius  5,00 ADK2021-029
88 Violeta Valantiejienė  5,00 2022-11-26
89 Danutė Valuckienė  5,00 ADK2021-038
90 Stanislovas Valuckis  5,00 ADK2021-039
91 Vilija Valuckienė 5,00 ADK2020-082
92 Reda Vertelienė 5,00 2022-03-10
93 Rima Vertelytė 5,00 2022-03-10
94 Regina Vingienė 5,00 ADK2021-033
95 Saulius Vingis 5,00 ADK2021-034
96 Renata Vitkienė
Eil. nr. Vardas, pavardė 2020, € Paj. orderio Nr.
1 Grasilda Ananjevienė 5,00  ADK2020-003
2 Ieva Antanavičienė  5,00  ADK2020-004
3 Kristina Anulienė  5,00 2022-03-05
4 Rima Anulienė  5,00 ADK2020-005
5 Arvydas Anulis  5,00 ADK2020-006
6 Rasa Augustinienė  5,00 ADK2020-044
7 Teresė Bajorinienė  5,00 ADK2020-039
8 Justina Balnienė 5,00 ADK2020-007
9 Eimantas Balnius 5,00 2022-03-10
10 Petras Bartkėnas 5,00 ADK2020-040
11 Regina Bartkėnienė 5,00 ADK2020-041
12 Rita Bazilienė 5,00 ADK2020-058
13 Danutė Beišienė
14 Arūnas Bladžius 5,00 ADK2020-065
15 Nijolė Čyplienė 5,00 ADK2020-042
16 Juozapa Dovydienė
17 Birutė Gedvilienė 5,00 Pavedimu
18 Estera Greičienė 5,00 ADK2020-008
19 Rolandas Greičius 5,00 ADK2020-009
20 Bronė Grikšelienė  5,00 ADK2021-005
21 Vaida Grikšelienė  5,00 ADK2020-010
22 Dinara Griškaitytė Išbraukta
23 Regina Gudavičienė  5,00 2022-03-25
24 Vida Jakučionienė 5,00 ADK2020-067
25 Zita Jarašūnienė 5,00 ADK2020-056
26 Juozas Jocius  5,00 ADK2020-043
27 Janina Juodaitienė  5,00 ADK2020-044
28 Antanas Juodaitis  5,00 ADK2020-045
29 Kazys Kariniauskas  5,00 ADK2020-078
30 Virginija Kariniauskienė  5,00 ADK2020-075
31 Edmundas Kavčinskas  5,00 ADK2020-046
32 Danutė Kavčinskienė  5,00 ADK2020-047
33 Mantas Kenstavičius Miręs
34 Lina Klimaitė 5,00 ADK2020-048
35 Saulius Klimas
36 Stasė Kubilienė 5,00 ADK2021-002
37 Jūratė Latožienė 5,00 ADK2020-049
38 Rasa Laugalienė 5,00 ADK2020-011
39 Ignacas Laugalis 5,00 ADK2020-012
40 Aldona Laurinaitienė
41 Kristina Lelienė  5,00 ADK2020-001
42 Danutė Lembutienė 5,00 ADK2020-050
43 Petras Lembutis 5,00 ADK2020-051
44 Romualdas Levanauskas  5,00 ADK2020-014
45 Alma Levanauskienė  5,00 ADK2020-016
46 Ingrida Macaitienė 5,00 ADK2020-064
47 Jolanta Macaitienė 5,00 ADK2020-052
48 Rokas Macaitis 5,00 ADK2020-062
49 Svajūnas Macaitis 5,00 ADK2020-063
50 Lina Maraulienė 5,00 ADK2020-059
51 Remigijus Maraulis  5,00 ADK2020-060
52 Akvilina Maraulytė 5,00 ADK2020-061
53 Vytautas St. Meištininkas
54 Bronė Meištininkienė
55 Milda Mėlinienė 5,00  ADK2020-072
56 Ona Mėlinienė 5,00  ADK2020-078
57 Dainius Mėlinis 5,00  ADK2020-017
58 Vida Milkintienė 5,00  ADK2020-066
59 Neringa Mirauskienė
60 Nijolė Montvilienė  5,00 ADK2020-018
61 Angelė Neteckienė  5,00 ADK2020-068
62 Silvija Paltanavičienė  5,00 ADK2020-019
63 Vytautas Paltanavičius  5,00 ADK2020-020
64 Simona Paulauskaitė  5,00 ADK2021-014
65 Kęstutis Paulauskas
66 Virgilijus Paulauskas  5,00 ADK2021-015
67 Jolanta Paulauskienė 5,00 2022-03-10
68 Laima Paulauskienė  5,00 ADK2021-016
69 Aušra Petrylienė 5,00 ADK2020-034
70 Salomėja Pipirienė 5,00 ADK2020-035
71 Antanas Račkauskas 5,00 ADK2020-036
72 Vita Račkauskienė 5,00 ADK2020-037
73 Neringa Remeikienė 5,00 ADK2020-021
74 Kęstutis Remeikis 5,00 ADK2020-038
75 Tomas Remeikis 5,00 ADK2020-022
76 Judita Remeikytė 5,00 ADK2020-023
77 Lina Rimkienė 5,00 ADK2020-070
78 Alvydas Rimkus 5,00 ADK2020-071
79 Rima Skarbalienė
80 Rita Skučienė 5,00  ADK2020-069
81 Ilona Šaliutė 5,00  ADK2020-024
82 Asta Šlepavičienė 5,00 2022-03-10
83 Jovita Šležienė
84 Laurita Šulcaitė 5,00 ADK2021-020
85 Ramunė Taurinskienė 5,00 ADK2020-025
86 Virginija Trakšelienė
87 Ona Vaitkevičienė  5,00 ADK2021-026
88 Albertas Vaitkevičius 5,00 ADK-2021-027
89 Violeta Valantiejienė 5,00 ADK2020-055
90 Danutė Valuckienė 5,00 ADK2020-053
91 Stanislovas Valuckis 5,00 ADK2020-054
92 Vilija Valuckienė 5,00 ADK2020-026
93 Reda Vertelienė 5,00 ADK2020-027
94 Rima Vertelytė 5,00 ADK2020-028
95 Regina Vingienė 5,00 ADK2020-029
96 Saulius Vingis 5,00 ADK2020-030
97 Renata Vitkienė 5,00 ADK2020-031
98 Valdas Gedvilas 5,00 Pavedimu

*****

Eil. nr. Vardas, pavardė 2019 Paj. orderio Nr.
1 Grasilda Ananjevienė 5,00 ADK2020-002
2 Ieva Antanavičienė 5,00 ADK2019-006
3 Kristina Anulienė 5,00 ADK2019-007
4 Rima Anulienė 5,00 ADK2019-009
5 Arvydas Anulis 5,00 ADK2019-062
6 Rasa Augustinienė 5,00 ADK2019-010
7 Teresė Bajorinienė 5,00 ADK2019-070
8 Justina Balnienė
9 Eimantas Balnius
10 Petras Bartkėnas 5,00 ADK2019-011
11 Regina Bartkėnienė 5,00 ADK2019-012
12 Danutė Beišienė 5,00 ADK2019-071
13 Arūnas Bladžius 5,00 ADK2019-013
14 Feliksas Budrikas Išbrauktas iš sąrašų 2019-12-05
15 Nijolė Čyplienė 5,00 ADK2019-079
16 Juozapa Dovydienė 5,00 ADK2019-014
17 Birutė Gedvilienė
18 Estera Greičienė 5,00 ADK2019-015
19 Rolandas Greičius 5,00 ADK2019-016
20 Bronė Grikšelienė 5,00 ADK2019-045
21 Vaida Grikšelienė 5,00 ADK2019-072
22 Dinara Griškaitytė
23 Regina Gudavičienė 5,00 ADK2020-039
24 Vida Jakučionienė 5,00 ADK2019-058
25 Zita Jarašūnienė 5,00 77408
26 Juozas Jocius 5,00 ADK2019-069
27 Janina Juodaitienė
28 Antanas Juodaitis
29 Kazys Kariniauskas 5,00 ADK2020-077
30 Irena Kariniauskienė Išbraukta iš sąrašų 2019-12-05
31 Virginija Kariniauskienė 5,00 ADK2020-074
32 Edmundas Kavčinskas 5,00 ADK2019-064
33 Danutė Kavčinskienė 5,00 ADK2019-063
34 Mantas Kenstavičius
35 Lina Klimaitė 5,00 ADK2019-068
36 Saulius Klimas
37 Stasė Kubilienė 5,00 ADK2019-047
38 Jūratė Latožienė 5,00 ADK2019-075
39 Rasa Laugalienė 5,00 ADK2019-060
40 Ignacas Laugalis 5,00 ADK2019-059
41 Aldona Laurinaitienė 5,00 ADK2019-049
42 Kristina Lelienė 5,00 77401
43 Danutė Lembutienė 5,00 ADK2019-050
44 Petras Lembutis 5,00 ADK2019-051
45 Romualdas Levanauskas 5,00 ADK2020-013
46 Alma Levanauskienė 5,00 ADK2020-015
47 Ingrida Macaitienė 5,00 ADK2019-078
48 Jolanta Macaitienė 5,00 ADK2019-061
49 Rokas Macaitis 5,00 ADK2019-076
50 Svajūnas Macaitis 5,00 ADK2019-077
51 Lina Maraulienė 5,00 ADK2019-031
52 Remigijus Maraulis 5,00 ADK2019-032
53 Akvilina Maraulytė 5,00 ADK2019-048
54 Vytautas St. Meištininkas
55 Bronė Meištininkienė
56 Milda Mėlinienė 5,00 ADK2019-017
57 Ona Mėlinienė 5,00 ADK2020-079
58 Dainius Mėlinis 5,00 77403
59 Vida Milkintienė 5,00 77409
60 Neringa Mirauskienė 5,00 ADK2019-073
61 Nijolė Montvilienė 5,00 ADK2019-018
62 Angelė Neteckienė 5,00 ADK2019-042
63 Igor Omelčenko Išbrauktas iš sąrašų 2019-12-05
64 Simona Paulauskaitė 5,00 ADK2019-019
65 Kęstutis Paulauskas
66 Virgilijus Paulauskas 5,00 ADK2019-020
67 Jolanta Paulauskienė
68 Laima Paulauskienė 5,00 ADK2019-021
69 Aušra Petrylienė 5,00 ADK2019-022
70 Salomėja Pipirienė 5,00 ADK2019-023
71 Antanas Račkauskas 5,00 ADK2019-024
72 Vita Račkauskienė 5,00 ADK2019-025
73 Neringa Remeikienė 5,00 ADK2019-037
74 Kęstutis Remeikis 5,00 ADK2019-036
75 Tomas Remeikis 5,00 ADK2019-033
76 Judita Remeikytė 5,00 ADK2019-040
77 Lina Rimkienė 5,00 ADK2019-026
78 Alvydas Rimkus 5,00 ADK2019-027
79 Rima Skarbalienė
80 Rita Skučienė 5,00 ADK2019-041
81 Benita Stanevičienė Išbraukta iš sąrašų 2019-12-05
82 Ilona Šaliūtė 5,00 77405
83 Danutė Šauklienė Išbraukta iš sąrašų 2019-12-05
84 Asta Šlepavičienė
85 Remigijus Šlepavičius Išbrauktas iš sąrašų 2019-12-05
86 Jovita Šležienė 5,00 ADK2019-046
87 Mindaugas Šmuilys Garbės narys
88 Laurita Šulcaitė
89 Petras Tamošaitis Išbrauktas iš sąrašų 2019-12-05
90 Ramunė Taurinskienė 5,00 ADK2019-028
91 Virginija Trakšelienė
92 Ona Vaitkevičienė 5,00 ADK2019-057
93 Albertas Vaitkevičius 5,00 ADK2019-054
94 Violeta Valantiejienė 5,00  ADK2019-074
95 Irena Valauskienė  Mirė
96 Danutė Valuckienė 5,00 ADK2019-044
97 Stanislovas Valuckis 5,00 ADK2019-043
98 Vilija Valuckienė 5,00 ADK2019-067
99 Reda Vertelienė 5,00 ADK2019-029
100 Rima Vertelytė 5,00 ADK2019-030
101 Regina Vingienė 5,00 ADK2019-053
102 Saulius Vingis 5,00 ADK2019-052
103 Renata Vitkienė
104 Rita Bazilienė 5,00 ADK2019-003
105 Silvija Paltanavičienė 5,00 ADK2019-004
106 Vytautas Paltanavičius 5,00 ADK2019-005

*****

 

Eil. nr. Vardas, pavardė 2018 Paj. orderio Nr.
1 Grasilda Ananjevienė 5,00 77410
2 Ieva Antanavičienė 5,00 77411
3 Kristina Anulienė 5,00 ADK2019-008
4 Rima Anulienė 5,00 77347
5 Arvydas Anulis 5,00 77348
6 Rasa Augustinienė 5,00 77350
7 Teresė Bajorinienė 5,00 77387
8 Justina Balnienė 5,00 77395
9 Eimantas Balnius 5,00 77394
10 Petras Bartkėnas 5,00 77368
11 Regina Bartkėnienė 5,00 77369
12 Arūnas Bladžius 5,00 77376
13 Feliksas Budrikas 5,00 77370
14 Nijolė Čyplienė 5,00 77363
15 Juozapa Dovydienė 5,00 77371
16 Birutė Gedvilienė 5,00 77344
17 Julanta Gerulienė
18 Estera Greičienė 5,00 77412
19 Rolandas Greičius 5,00 77413
20 Vaida Grikšelienė 5,00 77346
21 Dinara Griškaitytė 5,00 77337
22 Regina Gudavičienė 5,00 77390
23 Vida Jakučionienė 5,00 2022-03- 29
24 Zita Jarašūnienė 5,00 77358
25 Juozas Jocius 5,00 77407
26 Janina Juodaitienė 5,00  ADK2020-033
27 Antanas Juodaitis 5,00  ADK2020-038
28 Marija Kaminskienė Išbraukta iš sąrašų 2018-03-15
29 Kazys Kariniauskas 5,00 2020-076
30 Irena Kariniauskienė 5,00 2020-073
31 Virginija Kariniauskienė
32 Edmundas Kavčinskas 5,00 77392
33 Danutė Kavčinskienė 5,00 77393
34 Mantas Kenstavičius 5,00 77336
35 Lina Klimaitė 5,00 77406
36 Saulius Klimas 5,00 77367
37 Stasė Kubilienė 5,00 77361
38 Jūratė Latožienė
39 Rasa Laugalienė 5,00 77357
40 Ignacas Laugalis 5,00 77354
41 Aldona Laurinaitienė
42 Kristina Lelienė 5,00 77372
43 Danutė Lembutienė 5,00 77384
44 Petras Lembutis 5,00 77385
45 Romualdas Levanauskas 5,00 77414
46 Alma Levanauskienė 5,00 77415
47 Ingrida Macaitienė (Meilytė) 5,00 77340
48 Jolanta Macaitienė 5,00 77349
49 Rokas Macaitis 5,00 77341
50 Svajūnas Macaitis  5,00 77418
51 Lina Maraulienė 5,00 77378
52 Remigijus Maraulis 5,00 77379
53 Akvilina Maraulytė 5,00 77386
54 Vytautas St. Meištininkas 5,00 77396
55 Bronė Meištininkienė 5,00 77397
56 Milda Mėlinienė 5,00 77351
57 Ona Mėlinienė 5,00 77380
58 Dainius Mėlinis  5,00 77402
59 Evaldas Mėlinis Pašalintas 2018-01-15
60 Vida Milkintienė 5,00 77359
61 Nijolė Montvilienė 5,00 ADK2018-018
62 Angelė Neteckienė 5,00 77355
63 Igor Omelčenko 5,00 77332
64 Simona Paulauskaitė 5,00 77345
65 Kęstutis Paulauskas
66 Virgilijus Paulauskas 5,00 77416
67 Julanta Paulauskienė
68 Laima Paulauskienė  5,00 77417
69 Aušra Petrylienė 5,00 77330
70 Salomėja Pipirienė 5,00 77331
71 Antanas Račkauskas 5,00 77383
72 Vita Račkauskienė 5,00 77382
73 Neringa Remeikienė  5,00 ADK2019-038
74 Kęstutis Remeikis 5,00 ADK2019-035
75 Tomas Remeikis 5,00 ADK2019-034
76 Judita Remeikytė 5,00 SDK2019-039
77 Lina Rimkienė 5,00 77327
78 Alvydas Rimkus 5,00 77328
79 Rima Skarbalienė 5,00 77391
80 Rita Skučienė 5,00 77356
81 Benita Stanevičienė
82 Ilona Šaliūtė 5,00 77404
83 Danutė Šauklienė
84 Asta Šlepavičienė 5,00 ADK2019-001
85 Remigijus Šlepavičius 5,00 ADK2019-002
86 Jovita Šležienė 5,00 77329
87 Mindaugas Šmuilys
88 Laurita Šulcaitė 5,00 77360
89 Petras Tamošaitis
90 Ramunė Taurinskienė 5,00 77343
91 Virginija Trakšelienė
92 Ona Vaitkevičienė 5,00 ADK2019-056
93 Albertas Vaitkevičius 5,00  ADK2019-055
94 Violeta Valantiejienė 5,00 77388
95 Irena Valauskienė 5,00 77373
96 Danutė Valuckienė 5,00 77375
97 Stanislovas Valuckis 5,00 77374
98 Vilija Valuckienė 5,00 77381
99 Reda Vertelienė 5,00 77389
100 Rima Vertelytė 5,00 77342
101 Regina Vingienė 5,00 77398
102 Saulius Vingis 5,00 77399
103 Renata Vitkienė 5,00 77377
104 Bronė Grikšelienė 5,00 77400
105
106
107
108
109
110

*****

Eil. nr. Vardas, pavardė 2017 Paj.orderio Nr.
1 Grasilda Ananjevienė 5,00 77279
2 Kristina Anulienė 5,00 77326
3 Petras Bartkėnas 5,00 77280
4  Regina Bartkėnienė 5,00 77281
5 Arūnas Bladžius 10,00 77282
6 Feliksas Budrikas 5,00 77283
7 Nijolė Čyplienė 5,00 77362
8 Juozapa Dovydienė 5,00 77284
9 Julanta Gerulienė 5,00 77265
10 Estera Greičienė 5,00 77334
11 Rolandas Greičius 5,00 77335
12 Vida Jakučionienė 5,00 77275
13 Zita Jarašūnienė 5,00 77285
14 Juozas Jocius 5,00 77316
15 Janina Juodaitienė 5,00 77324
16 Antanas Juodaitis 5,00 77325
17 Marija Kaminskienė
18 Kazys Kariniauskas 5,00 77353
19 Irena Kariniauskienė
20 Virginija Kariniauskienė  5,00 77352
21 Lina Klimaitė  5,00 77315
22 Saulius Klimas  5,00 77366
23 Jūratė Latožienė  5,00 77274
24 Rasa Laugalienė  10,00 77276
25 Aldona Laurinaitienė  5,00 77333
26 Kristina Lelienė  5,00 77314
27 Danutė Lembutienė  5,00 77286
28 Petras Lembutis  5,00 77287
29 Romualdas Levanauskas  5,00 77288
30 Alma Levanauskienė  5,00 77289
31 Svajūnas Macaitis  5,00  77339
32 Lina Maraulienė 5,00 77290
33 Remigijus Maraulis 5,00 77291
34 Vytautas St. Meištininkas  5,00 77322
35 Bronė Meištininkienė  5,00 77323
36 Dainius Mėlinis 5,00 77292
37 Evaldas Mėlinis
38 Nijolė Montvilienė 5,00 77338
39 Angelė Neteckienė 5,00 77268
40 Igor Omelčenko 5,00 77332
41 Kęstutis Paulauskas 5,00 77365
42 Virgilijus Paulauskas 5,00 77293
43 Jolanta Paulauskienė 5,00 77364
44 Laima Paulauskienė 5,00 77294
45 Linas Petryla 5,00 77242
46 Antanas Račkauskas  5,00 77295
47 Vita Račkauskienė  5,00 77296
48 Neringa Remeikienė  5,00 77297
49 Kęstutis Remeikis  5,00 77298
50 Tomas Remeikis  5,00 77299
51 Rita Skučienė  5,00  77266
52 Benita Stanevičienė
53 Ilona Šaliūtė  5,00 77300
54 Danutė Šauklienė  5,00 77301
55 Asta Šlepavičienė  5,00 77302
56 Remigijus Šlepavičius  5,00 77303
57 Mindaugas Šmuilys  5,00 77304
58 Petras Tamošaitis
59 Virginija Trakšelienė  5,00 77305
60 Ona Vaitkevičienė  5,00 77320
61 Albertas Vaitkevičius  5,00 77321
62 Violeta Valantiejienė  5,00  77272
63 Irena Valauskienė  5,00 77306
64 Danutė Valuckienė  5,00 77307
65 Stanislovas Valuckis 5,00 77308
66 Vilija Valuckienė  5,00  77317
67 Regina Vingienė  5,00 77309
68 Saulius Vingis  5,00 77310
69  Judita Remeikytė 5,00  77312
70 Ieva Antanavičienė  5,00 77311
71

*****

Eil. nr. Vardas, pavardė 2016 Paj.orderio Nr.
1 Grasilda Ananjevienė 5,00 77239
2 Kristina Anulienė 10,00 77224
3 Petras Bartkėnas  5,00  77263
4 Arūnas Bladžius 10,00 77260
5 Feliksas Budrikas 5,00 77248
6 Nijolė Čyplienė 5,00  77270
7 Juozapa Dovydienė 5,00 77249
8 Julanta Gerulienė 5,00 77232
9 Estera Greičienė 5,00 77225
10 Rolandas Greičius 5,00 77226
11 Danutė Ivanauskienė
12 Vida Jakučionienė  5,00 77275
13 Zita Jarašūnienė  5,00  77269
14 Juozas Jocius  5,00 77316
15 Janina Juodaitienė 5,00 77250
16 Antanas Juodaitis
17 Marija Kaminskienė
18 Kazys Kariniauskas 5,00
19 Irena Kariniauskienė 5,00 ?
20 Virginija Kariniauskienė 5,00
21 Vytas Kenstavičius  Išbrauktas iš s.
22 Lina Klimaitė  5,00 77315
23 Saulius Klimas  5,00 77273
24 Jūratė Latožienė 5,00 77274
25 Rasa Laugalienė  5,00 77276
26 Aldona Laurinaitienė
27 Kristina Lelienė
28 Danutė Lembutienė 5,00 77251
29 Petras Lembutis 5,00 77252
30 Romualdas Levanauskas 10,00 77246
31 Alma Levanauskienė 5,00 77247
32 Svajūnas Macaitis
33 Lina Maraulienė 5,00 77253
34 Remigijus Maraulis 5,00 77254
35 Vytautas St. Meištininkas 5,00 77227
36 Bronė Meištininkienė 5,00 77228
37 Dainius Mėlinis 5,00 77261
38 Evaldas Mėlinis
39 Bronė Monkevičienė  Išbraukta iš s.
40 Nijolė Montvilienė
41 Angelė Neteckienė 5,00 77245
42 Igor Omelčenko 5,00 77233
43 Kęstutis Paulauskas
44 Virgilijus Paulauskas 5,00 77237
45 Julanta Paulauskienė
46 Laima Paulauskienė 5,00 77236
47 Linas Petryla 5,00 77234
48 Antanas Račkauskas  5,00 77319
49 Vita Račkauskienė  5,00 77318
50 Neringa Remeikienė 10,00 77229
51 Kęstutis Remeikis 10,00 77230
52 Tomas Remeikis 10,00 77231
53 Rita Skučienė  5,00  77267
54 Benita Stanevičienė 5,00 77255
55 Ilona Šaliūtė 5,00 77262
56 Danutė Šauklienė 5,00 77256
57 Asta Šlepavičienė
58 Remigijus Šlepavičius
59 Mindaugas Šmuilys 5,00 77257
60 Petras Tamošaitis 5,00 77258
61 Virginija Trakšelienė
62 Ona Vaitkevičienė
63 Albertas Vaitkevičius
64 Violeta Valantiejienė  5,00 77271
65 Irena Valauskienė 5,00 77259
66 Danutė Valuckienė 10,00 77243
67 Stanislovas Valuckis 5,00 77244
68 Vilija Valuckienė  5,00  77313
69 Regina Vingienė 5,00 77240
70 Saulius Vingis 5,00 77241
 71  Regina Bartkėnienė  5,00  77264

*****

Eil. Nr. Vardas, pavardė
2015 metai
Pajamų orderio Nr.
1 Grasilda Ananjevienė  5,00  77239
2 Ona Andriekienė
3 Kristina Anulienė  10,00  77223
4 Petras Bartkėnas 5,00 77200
5 Regina Bartkėnienė 5,00 77199
6 Feliksas Budrikas 10,00 77174
7 Rasa Čepauskienė
8 Nijolė Čyplienė
9 Juozapa Dovydienė  5,00 77218
10 Estera Greičienė 5,00 77184
11 Rolandas Greičius 5,00 77185
12 Danutė Ivanauskienė
13 Raimundas Ivanauskas
14 Vida Jakučionienė 5,00 2022-03-29
15 Kazys Jakučionis
16 Zita Jarašūnienė  5,00 77219
17 Juozas Jocius  5,00  77212
18 Janina Juodaitienė
19 Antanas Juodaitis
20 Marija Kaminskienė
21 Kazys Kariniauskas
22 Irena Kariniauskienė 5,00 77183
23 Virginija Kariniauskienė
24 Vytas Kenstavičius
25 Lina Klimaitė  5,00 77211
26 Saulius Klimas
27 Jūratė Latožienė
28 Rasa Laugalienė  5,00 77276
29 Aldona Laurinaitienė  5,00 77214
30 Kristina Lelienė  5,00 77217
31 Danutė Lembutienė 5,00 77190
32 Petras Lembutis 5,00 77191
33 Romualdas Levanauskas 5,00 77194
34 Alma Levanauskienė 10,00 77195
35 Irena Macaitienė 10,00 77182
36 Svajūnas Macaitis 10,00 77181
37 Lina Maraulienė 5,00 77193
38 Remigijus Maraulis 5,00 77192
39 St. Vytautas Meištininkas 5,00 77176
40 Bronė Meištininkienė 5,00 77175
41 Dainius Mėlinis 5,00 77202
42 Evaldas Mėlinis  5,00  77213
43 Vida Milkintienė  5,00 77220
44 Bronė Monkevičienė
45 Nijolė Montvilienė
46 Angelė Neteckienė 5,00 77205
47 Kęstutis Paulauskas
48 Virgilijus Paulauskas 5,00 77189
49 Jolanta Paulauskienė
50 Laima Paulauskienė 5,00 77188
51 Linas Petryla 5,00 77198
52 Antanas Račkauskas 5,00 77187
53 Vita Račkauskienė 5,00 77186
54 Neringa Remeikienė  5,00 77208
55 Kęstutis Remeikis  5,00 77209
56 Tomas Remeikis  5,00 77210
57 Rita Skučienė 5,00 77206
58 Danutė Šauklienė 5,00 77180
59 Ilona Šaliūtė 5,00 77201
60 Asta Šlepavičienė  5,00 77221
61 Remigijus Šlepavičius  5,00 77222
62 Mindaugas Šmuilys 5,00 77179
63 Virginija Trakšelienė
64 Ona Vaitkevičienė 5,00 77203
65 Albertas Vaitkevičius 5,00 77204
66 Violeta Valantiejienė  5,00 77207
67 Irena Valauskienė  5,00  77215
68 Danutė Valuckienė 5,00 77177
69 Stanislovas Valuckis 10,00 77178
70 Vilija Valuckienė  5,00  77216
71 Regina Vingienė 5,00 77196
72 Saulius Vingis 5,00 77197

***

****

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

2014

Lt

Pajamų orderio Nr.

1

Grasilda Ananjevienė 10,00 77117

2

Ona Andriekienė

3

Kristina Anulienė 10,00 77118

4

Petras Bartkėnas 10.00 77120

5

Feliksas Budrikas 10,00 77170

6

Rasa Čepauskienė 10.00 77121

7

Nijolė Čyplienė 10.00 77122

8

Juozapa Dovydienė 10.00 77123

9

Estera Greičienė 10.00 77124

10

Rolandas Greičius 10.00 77125

11

Danutė Ivanauskienė  10.00 77112

12

Raimundas Ivanauskas 10,00 77111

13

Vida Jakučionienė 10,00 77171

14

Kazys Jakučionis 10,00 77172

15

Zita Jarašūnienė 10,00 77126

16

Juozas Jocius 10.00 77127

17

Janina Juodaitienė 10.00 77129

18

Antanas Juodaitis 10.00 77130

19

Marija Kaminskienė 10.00 77131

20

Kazys Kariniauskas  10.00 77132

21

Virginija Kariniauskienė  10.00 77133

22

Vytas Kenstavičius  10.00 77134

23

Lina Klimaitė 10.00 77128

24

Saulius Klimas 10.00 77169

25

Jūratė Latožienė 10,00 77110

26

Rasa Laugalienė 10.00 77135

27

Aldona Laurinaitienė 10.00 77136

28

Kristina Lelienė 10.00 77137

29

Danutė Lembutienė 10.00 77138

30

Petras Lembutis 10.00 77139

31

Romualdas Levanauskas 10.00 77140

32

Alma Levanauskienė 10.00 77141

33

Irena Macaitienė 10,00 77116

34

Svajūnas Macaitis 10,00 77115

35

Lina Maraulienė 10.00 77142

36

Remigijus Maraulis 10.00 77143

37

Dainius Mėlinis 10.00 77144

38

Evaldas Mėlinis  5 eurai  77213

39

Bronė Monkevičienė  10.00 77109

40

Nijolė Montvilienė 10.00 77145

41

Angelė Neteckienė 10.00 77147

42

Kęstutis Paulauskas

43

Virgilijus Paulauskas 10,00 77114

44

Jolanta Paulauskienė

45

Laima Paulauskienė 10,00 77113

46

Linas Petryla  10.00  77150

47

Antanas Račkauskas 10.00 77151

48

Vita Račkauskienė 10.00 77152

49

Neringa Remeikienė 10.00 77153

50

Kęstutis Remeikis 10.00 77155

51

Tomas Remeikis 10.00 77154

52

Rita Skučienė 10,00 77119

53

Danutė Šauklienė 10.00 77156

54

Asta Šlepavičienė 10.00 77158

55

Remigijus Šlepavičius

56

Mindaugas Šmuilys 10.00 77157

57

Virginija Trakšelienė 10,00 77173

58

Ona Vaitkevičienė  10.00  77160

59

Albertas Vaitkevičius  10.00  77161

60

Violeta Valantiejienė 10.00 77162

61

Irena Valauskienė 10.00 77163

62

Danutė Valuckienė 10,00 77164

63

Stanislovas Valuckis 10,00 77165

64

Vilija Valuckienė 10.00 77166

65

Regina Vingienė 10.00 77167

66

Saulius Vingis 10.00 77168

****

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

2013

Pajamų orderio Nr.

1

Grasilda Ananjevienė 10,00 77073

2

Ona Andriekienė 10,00 77072

3

Kristina Anulienė 10,00 77097

4

Rita Augustytė 10,00 77071

5

Petras Bartkėnas 10,00 77098

6

Rasa Čepauskienė

7

Nijolė Čyplienė 10.00 77108

8

Juozapa Dovydienė 10,00 77085

9

Estera Greičienė 10,00 77091

10

Rolandas Greičius 10,00 77092

11

Danutė Ivanauskienė 10,00 77112

12

Raimundas Ivanauskas 10,00 77111

13

Zita Jarašūnienė 10,00 77064

14

Juozas Jocius 10,00 77088

15

Janina Juodaitienė 10,00 77075

16

Antanas Juodaitis 10,00 77074

17

Marija Kaminskienė 10,00 77062

18

Kazys Kariniauskas 10,00 77083

19

Virginija Kariniauskienė 10,00 77084

20

Vytas Kenstavičius  10.00 77134

21

Lina Klimaitė 10.00 77128

22

Saulius Klimas 10,00 77063

23

Jūratė Latožienė 10,00 77110

24

Rasa Laugalienė 10.00 77135

25

Aldona Laurinaitienė 10,00 77066

26

Kristina Lelienė 10,00 77095

27

Danutė Lembutienė 10,00 77093

28

Petras Lembutis 10,00 77094

29

Romualdas Levanauskas 10,00 77065

30

Alma Levanauskienė 10,00 77099

31

Lina Maraulienė 10,00 77100

32

Remigijus Maraulis 10,00 77101

33

Dainius Mėlinis 10,00 77079

34

Evaldas Mėlinis

35

Bronė Monkevičienė 10.00 77109

36

Nijolė Montvilienė 10,00 77076

37

Angelė Neteckienė 10,00 77070

38

Kęstutis Paulauskas 10,00 77087

39

Jolanta Paulauskienė 10,00 77086

40

Linas Petryla

41

Antanas Račkauskas 10,00 77089

42

Vita Račkauskienė 10,00 77090

43

Neringa Remeikienė 10,00 77102

44

Kęstutis Remeikis 10,00 77107

45

Tomas Remeikis 10,00 77096

46

Danutė Šauklienė 10,00 77082

47

Asta Šlepavičienė

48

Remigijus Šlepavičius

49

Mindaugas Šmuilys 10,00 77081

50

Ona Vaitkevičienė 10,00 77106

51

Albertas Vaitkevičius 10,00 77105

52

Violeta Valantiejienė 10,00 77104

53

Irena Valauskienė 10,00 77103

54

Danutė Valuckienė 10,00 77067

55

Stanislovas Valuckis 10,00 77068

56

Vilija Valuckienė 10,00 77080

57

Regina Vingienė 10,00 77077

58

Saulius Vingis 10,00 77078

****

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

2012

Pajamų orderio Nr.

1

Grasilda Ananjevienė 5,00 77036

2

Ona Andriekienė 10,00 77072

3

Kristina Anulienė 10,00 77061

4

Rita Augustytė 10,00 77039

5

Petras Bartkėnas 5,00 77033

6

Rasa Čepauskienė

7

Nijolė Čyplienė

8

Estera Greičienė 10,00 77091

9

Rolandas Greičius 10,00 77092

10

Jūratė Ivanauskaitė

11

Danutė Ivanauskienė 5,00 77041

12

Elena Ivanauskienė

13

Raimundas Ivanauskas

14

Zita Jarašūnienė 10,00 77064

15

Janina Juodaitienė 10,00 77059

16

Antanas Juodaitis 10,00 77060

17

Marija Kaminskienė 5,00 77043

18

Vytas Kenstavičius

19

Lina Klimaitė

20

Saulius Klimas

21

Kristina Lelienė

22

Rasa Laugalienė 5,00 77058

23

Aldona Laurinaitienė 5,00 77042

24

Romualdas Levanauskas 10,00 77065

25

Alma Levanauskienė 5,00 77017

26

Lina Maraulienė 5,00 77034

27

Remigijus Maraulis 5,00 77035

28

Evaldas Mėlinis 10,00 77027

29

Bronė Monkevičienė 10,00 77040

30

Nijolė Montvilienė 10,00 77076

31

Angelė Neteckienė 10,00 77038

32

Linas Petryla 10,00 77052

33

Antanas Račkauskas 10,00 77054

34

Vita Račkauskienė 10,00 77053

35

Neringa Remeikienė 10,00 77051

36

Tomas Remeikis 10,00 77096

37

Danutė Šauklienė 10,00 77056

38

Asta Šlepavičienė

39

Remigijus Šlepavičius

40

Mindaugas Šmuilys 10,00 77057

41

Irena Valauskienė

42

Danutė Valuckienė 5,00 77029

43

Stanislovas Valuckis 5,00 77030

44

Vilija Valuckienė 10,00 77055

45

Regina Vingienė 5,00 77031

46

Saulius Vingis 5,00 77032

******

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

2011

Pajamų orderio Nr.

1

Grasilda Ananjevienė 5,00 77036

2

Ona Andriekienė 10,00 77072

3

Petras Bartkėnas 5,00 77033

4

Rasa Čepauskienė

5

Nijolė Čyplienė 10,00 77044

6

Jūratė Ivanauskaitė

7

Danutė Ivanauskienė 10,00 77019

8

Elena Ivanauskienė

9

Raimundas Ivanauskas

10

Zita Jarašūnienė 5,00 77047

11

Marija Kaminskienė 10,00 77003

12

Vytas Kenstavičius 5,00 77028

13

Lina Klimaitė

14

Saulius Klimas 5,00 77046

15

Rasa Laugalienė 5,00 77058

16

Aldona Laurinaitienė 10,00 77004

17

Kristina Lelienė 5,00 77045

18

Romualdas Levanauskas 5,00 77037

19

Alma Levanauskienė 5,00 77017

20

Lina Maraulienė 5,00 77034

21

Remigijus Maraulis 5,00 77035

22

Nijolė Montvilienė

23

Tomas Remeikis 5,00 77050

24

Asta Šlepavičienė 10,00 77015

25

Remigijus Šlepavičius 10,00 77005

26

Irena Valauskienė 5,00 77048

27

Danutė Valuckienė 5,00 77029

28

Regina Vingienė 5,00 77031

29

Saulius Vingis 5,00 77032

******

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

2010

Pajamų orderio Nr.

1

Grasilda Ananjevienė 5,00 77016

2

Petras Bartkėnas 5,00

3

Rasa Čepauskienė 5,00

4

Jūratė Ivanauskaitė 10,00 77010

5

Raimundas Ivanauskas 10,00 77009

6

Elena Ivanauskienė 10,00 77008

7

Zita Jarašūnienė 5,00 77047

8

Vytas Kenstavičius 5,00 77028

9

Lina Klimaitė 5,00

10

Saulius Klimas 10,00 77012

11

Rasa Laugalienė 5,00 77058

12

Kristina Lelienė 10,00 77013

13

Romualdas Levanauskas 5,00 77037

14

Alma Levanauskienė 5,00 77049

15

Lina Maraulienė 5,00

16

Remigijus Maraulis 5,00

17

Nijolė Montvilienė 5,00

18

Tomas Remeikis 10,00 77011

19

Irena Valauskienė 10,00 77014

20

Danutė Valuckienė 5,00 77069

21

Regina Vingienė 5,00 77077

22

Saulius Vingis 10,00 77007

******

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

2006

 Pajamų orderio Nr.

1

Grasilda Ananjevienė 5,00 77016

2

Petras Bartkėnas 5,00 77025

3

Rasa Čepauskienė 5,00 77026

4

Zita Jarašūnienė 5,00 77002

5

Vytas Kenstavičius 5,00 77022

6

Lina Klimaitė 5,00 77024

7

Rasa Laugalienė 5,00 77058

8

Romualdas Levanauskas 5,00 77018

9

Lina Maraulienė 5,00 77020

10

Remigijus Maraulis 5,00 77021

11

Nijolė Montvilienė 5,00 77023

12

Danutė Valuckienė 5,00 77006

13

Regina Vingienė 5,00 77001

******

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

2005

 Pajamų orderio Nr.

1

Grasilda Ananjevienė

2

Petras Bartkėnas 5,00 77025

3

Rasa Čepauskienė 5,00 77026

4

Zita Jarašūnienė 5,00 77002

5

Vytas Kenstavičius 5,00 77022

6

Lina Klimaitė 5,00 77024

7

Romualdas Levanauskas 5,00 77018

8

Lina Maraulienė 5,00 77020

9

Remigijus Maraulis 5,00 77021

10

Nijolė Montvilienė 5,00 77023

11

Danutė Valuckienė 5,00 77006

12

Regina Vingienė 5,00 77001

******

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

2004

1

Rita Ananjevaitė 10,00

2

Grasilda Ananjevienė 10,00

3

Petras Bartkėnas 10,00

4

Lina Bartkienė 10,00

5

Rasa Čepauskienė 10,00

6

Jolita Griškuvienė 10,00

7

Zita Jarašūnienė 10,00

8

Vytas Kenstavičius 10,00

9

Lina Klimaitė 10,00

10

Romualdas Levanauskas 10,00

11

Lina Maraulienė 10,00

12

Remigijus Maraulis 10,00

13

Nijolė Montvilienė 10,00

14

Danutė Valuckienė 10,00

15

Regina Vingienė

10,00

 

Komentavimo galimybė išjungta.