2018-04-20 – visuotinis ataskaitinis bendruomenės narių susirinkimas

2018 m. balandžio 20 d. 19.00 val. bendruomenės namuose šaukiamas visuotinis ataskaitinis bendruomenės narių susirinkimas. (Prieš ir po susirinkimo – trumpas Adakavo saviveiklininkų pasirodymas).

Darbotvarkė:

  1. Dėl veiklos rezultatų ataskaitos pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis.
  2. Dėl balanso pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis.
  3. Dėl revizijos komisijos ataskaitos.
  4. Dėl Bendruomenės įstatų kai kurių punktų keitimo.

2018 m. sausio 18 d. Bendruomenės tarybos posėdžio sprendimu teikiami svarstyti šie Įstatų punktai:

7.3. punktątenkinti svarbiausius socialinius, kultūrinius, ūkinius Bendruomenės narių poreikiuskeisti įtenkinti svarbiausius socialinius, kultūrinius, ūkinius, sportinius ir kitus Bendruomenės narių poreikius“.

17 punktąBendruomenės nariai, nesilaikantys Bendruomenės įstatų, savo veikla kompromituojantys Bendruomenę ar be pateisinamų priežasčių nemokantys nario mokesčio, tarybos sprendimu gali būti pašalinti iš Bendruomenėskeisti įBendruomenės nariai, nesilaikantys Bendruomenės įstatų, visiškai nedalyvaujantys bendruomenės veikloje arba savo veikla kompromituojantys Bendruomenę ar be pateisinamų priežasčių nemokantys nario mokesčio daugiau kaip dvejus metus, tarybos sprendimu gali būti pašalinti iš Bendruomenės“.

20 punktąBendruomenės nariai moka 10 (dešimties) litų dydžio metinį nario mokestį. Nario mokestį Bendruomenės nariai privalo sumokėti iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio mėnesio 31 dienoskeisti į „Bendruomenės nariai moka 5 (penkių) eurų dydžio metinį nario mokestį. Nario mokestį Bendruomenės nariai privalo sumokėti iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio mėnesio 31 dienos“.

25 punktąVisuotiniame narių susirinkime visi Bendruomenės nariai turi sprendžiamojo balso teisę. Vienas Bendruomenės narys turi vieną balsąkeisti įVisuotiniame narių susirinkime Bendruomenės nariai, sumokėję privalomą nario mokestį, turi sprendžiamojo balso teisę. Vienas Bendruomenės narys turi vieną balsą“.

31 punktąTaryba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 6 nariai, renkami 2 (dvejų) metų laikotarpiui. Tarybai vadovauja bendruomenės pirmininkas. Jeigu renkami pavieniai tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios tarybos kadencijos pabaigos. Tarybos nariams už veiklą Bendruomenėje neatlyginamakeisti įTaryba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 11 narių, renkamų 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Tarybai vadovauja bendruomenės pirmininkas. Jeigu renkami pavieniai tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios tarybos kadencijos pabaigos. Tarybos nariams už veiklą Bendruomenėje neatlyginama“.

33.8. punktąrenka atstovus į konferencijas, suvažiavimus, kongresus ar kitus organus tose organizacijose, kurių nare yra Bendruomenėkeisti įatstovų į konferencijas, suvažiavimus, kongresus ar kitus organus tose organizacijose, kurių narė yra Bendruomenė, rinkimą“.

34 punktąIš tarybos narių renkami tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius. Taryba, vykdydama vidines funkcijas, savo darbą organizuoja konkretiems nariams priskirdama atskiras savo funkcijaskeisti įIš tarybos narių renkami tarybos pirmininko pavaduotojas ir sekretorius. Taryba, vykdydama vidines funkcijas, savo darbą organizuoja konkretiems nariams priskirdama atskiras savo funkcijas“.

35 punktąVienasmenis Bendruomenės valdymo organas yra Bendruomenės pirmininkas, renkamas visuotiniame Bendruomenės narių susirinkime 2 (dvejų) metų laikotarpiuikeisti įVienasmenis Bendruomenės valdymo organas yra Bendruomenės pirmininkas, renkamas visuotiniame Bendruomenės narių susirinkime 4 (ketverių) metų laikotarpiui“.

40.1. punktąstojamieji narių įnašai ir metiniai nario mokesčiaikeisti įmetiniai nario mokesčiai“.

43 punktąBendruomenės finansinės ūkinės veiklos kontrolę atlieka revizijos komisija, renkama visuotiniame Bendruomenės narių susirinkime 2 (dvejų) metų laikotarpiui. Revizijos komisijos nariai negali būti Bendruomenės pirmininkas, tarybos nariai ir bendruomenės finansininkaskeisti įBendruomenės finansinės ūkinės veiklos kontrolę atlieka revizijos komisija, renkama visuotiniame Bendruomenės narių susirinkime 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Revizijos komisijos nariai negali būti Bendruomenės pirmininkas, tarybos nariai ir bendruomenės finansininkas“.

Bendruomenės taryba

2018 m. balandžio 11 d.

Bendruomenės narių dalyvavimas būtinas.

(Kurie nesumokėjote nario mokesčio už 2017 ar 2018 metus, po 5 ar 10 eurų.)

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.