Pagerbėme Sausio 13-osios didvyrių atminimą

5

Į kvietimą ateiti Adakavo parko estradoje prie liepsnojančio laužo paminėti Sausio 13-osios didvyrių atminimą atsiliepė ne tik adakaviškiai, bet ir bendruomenės nariai, gyvenantys Tauragėje, Skaudvilėje, aplinkiniuose kaimuose. Atvyko ir seniūnas Virginijus Būdvytis, „Skaudvilės Krašto“ bendruomenės pirmininkas Vidas Bičkus.

Kai 1990 m. kovo 11 dieną Lietuva paskelbė NEPRIKLAUSOMYBĖS atkūrimą, Lietuvoje dislokuotų TSRS karinių dalinių vadovybė ėmė sąmoningai bandyti išprovokuoti susirėmimus, kad galėtų įvesti karinį valdymą.

1991 m. sausio 12 dieną 11 val. 15 min. iš karinio Šiaurės miestelio pasklido žinia, kad Vilniuje rengiamos karo pratybos, todėl gatvėse pasirodys šarvuota technika. Greitai šarvuočiai apsupo automatinę telefono stotį Viršuliškėse, įsiveržė į Spaudos rūmus. Sausio 13-osios naktį KGB specialiosios paskirties grupė „Alfa“ apsupo Vilniaus televizijos bokštą ir jį gynusius civilius. Šturmo metu žuvo ir mirė nuo sužalojimų 13 žmonių ir 1 sunkiai sužeistas (mirė vasario 18 dieną ligoninėje). Pusė jų buvo jaunesni nei 25 metų. Šimtai buvo sužeista. Bet nė vienas tarybinis kareivis prie TV bokšto nežuvo ir nebuvo sužalotas.

Šiandien, kaip ir kiekvienais metais, susirinkome pagerbti didvyrius, žuvusius už mūsų laisvę: LORETĄ ASANAVIČIŪTĄ (1967–1991), VIRGINIJŲ DRUSKĮ (1969–1991), DARIŲ GERBUTAVIČIŲ (1973–1991), ROLANDĄ JANKAUSKĄ (1969–1991), RIMANTĄ JUKNEVIČIŲ (1966–1991), ALVYDĄ KANAPINSKĄ (1952–1991), ALGIMANTĄ PETRĄ KAVOLIUKĄ (1939–1991), VYTAUTĄ KONCEVIČIŲ (1941–1991), VIDĄ MACIULEVIČIŲ (1966–1991), TITĄ MASIULĮ (1962–1991), ALVYDĄ MATULKĄ (1955–1991), APOLINARĄ JUOZĄ POVILAITĮ (1937–1991), IGNĄ ŠIMULIONĮ (1973–1991), VYTAUTĄ VAITKŲ (1943-1991).

Šių žmonių vardus kartosime mes kiekvienais metais, juos kartos ir mūsų vaikai bei vaikaičiai. Pagerbėme juos TYLOS minute.

Po to skambėjo dainos, gėrėme karštą arbatą, kalbėjomės, kol užgeso laužo liepsna.

Zita Jarašūnienė

Nuotraukos Petro Bartkėno

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.