Turime savo namus!

2012 m. rugsėjo 21 d. iškilmingai atidaryti bendruomenės namai. Juos šventino klebonas Gintaras Lengvinas.

Susirinko arti šimto Adakavo bendruomenės žmonių. Atvyko svečių: Seimo narys Bronius Pauža, Rajono meras Pranas Petrošius, tarybos narys ir Skaudvilės bendruomenės pirmininkas Arūnas Beišys, Tauragės VVG pirmininkė Nijolė Tirevičienė, seniūnas Virginijus Būdvytis, Adakavo socialinės globos namų direktorius Rolandas Gudavičius, Aukštupių, Skaudvilės krašto, Trepų, Vaidilų bendruomenių atstovai.

Susirinkusiems koncertavo Adakavo saviveiklininkai, vadovaujami Petro Bartkėno ir Danutės Ivanauskienės, Lauksargių kaimo kapela „Gilanda“, vadovaujama Rasutės Jakienės, Adakavo pagrindinės mokyklos jaunosios šokėjos, vadovė Zita Jarašūnienė.

Šventės organizatoriai – Romualdas Levanauskas, Zita Jarašūnienė ir Danutė Valuckienė –NUOŠIRDŽIAUSIAI DĖKOJA visiems, kurie vienokia ar kitokia pagalba prisidėjo rengiant šventę:

  • Danutei Lembutienei, 
  • Danutei Šauklienei,
  • Reginai Vingienei,
  • Almai Levanauskienei, 
  • Tomui Remeikiui,
  •  Editai Šimkienei,  
  • Irenai Valauskienei,
  • Kristinai Lelienei, 
  • Ramunei Taurinskienei, 
  • Remigijui Marauliui,
  • Mindaugui Šmuiliui,
  • Rokui Macaičiui,
  • Grasildai Ananjevienei, 
  • Rolandui Gudavičiui,
  • Kristinai Anulienei,
  • Rasai Laugalienei,
  • Gintui Tamošaičiui,
  • Angelei Neteckienei, 
  • Vitai Račkauskienei, 
  • Linai Maraulienei,
  • Linai Bartkienei, 
  • Vilmai Bertašienei, 
  •  Reginai Bartkėnienei,
  •  Danutei Ivanauskienei,
  •  Zitai Kačkauskienei, 
  • Bronei Monkevičienei,
  • Reginai Miliūtei,
  • Rasai Skrodenienei,
  • Linui Norkui,
  • Laimai Paulauskienei, 
  • Salomėjai Pipirienei, 
  • Astai Gudavičienei.
  • Marytei Ačaitei, 
  • Editai Vasiliauskaitei, 
  • Alionai Dikovai, 
  • Airidui Neimantui.

Šventės rėmėjai: Tauragės rajono savivaldybės administracija, Seimo narys Bronius Pauža, Skaudvilės seniūnija, DNB bankas, Lauksargių kaimo kapela, Adakavo socialinės globos namai.

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.