Įspūdinga talka Žemės dienos išvakarėse

9

2022 m. kovo 19 d., Žemės dienos išvakarėse, Adakave buvo organizuojama talka. Rinkosi žmonės gražinti savo aplinką.

Buvo tvarkomas parkas, tvenkinių pakrantės, aplinka prie scenos, prie bažnyčios.

Vyrai dirbo traktoriais ir kita technika, buvo genimos šakos, krūmai, tvarkomos vandens telkinių pakrantės, vežami lapai, šakos, šiukšles.

Moterys grėbė, ravėjo, tvarkė aplinką.

Kas negalėjo dirbti lauke, ruošė vaišes.

Ona Mėlinienė mus vaišino kugeliu, koše su spirgučiais ir kitais skanėstais.

Zita Jarašūnienė nupirko pyragą.

Milda Mėlinienė prikepe savo firminių keksiukų.

Gediminas ir Loreta Norvilai rėmė vaišėmis iš savo parduotuvės.

Tomas ir Kęstutis Remeikiai, Remigijua Maraulis prisidėjo savo „traktoriška“ jėga.

Kristina Anulienė darbus su savo žmonėmis pradėjo jau vakar, be abejo, nepaliko mūsų ir šiandien.

Lina Maraulienė prisidėjo ir darbu, ir organizavimu.

Saulius ir Regina Vingiai vaišino skanėstais, prisidėjo darbu.

Žinau, kad dar daug ko ir nebūsiu paminėjus, bet ir patys žinote ir mes žinome, ir foto matosi, kad visi dirbome su gera nuotaika, puikiai nusiteikę ir darbus baigėme laimingi.

Labai džiaugiuosi mūsų žmonių geranoriškumu, pagalba, supratingumu.

Dėkoju už nuveiktus didelius darbus, paaukotą laiką, už Jūsų norą padėti ir gerą nuotaiką.

Nesitikėjau, kad mūsų susirinks tiek daug ir kad pasieksime tokių rezultatų.

Man šiandien šventė.

KARTU MES GALIME VISKĄ!!!

AČIŪ IŠ VISOS ŠIRDIES!

Bendruomenės pirmininkė Ilona Šaliutė

Dėkoju mūsų naujajai bendruomenės pirmininkei Ilonai Šaliutei už suorganizuotą talką, už skanų kugelį ir košę. Taip pat soc. paslaugų namų kolektyvui – Salomėjai Pipirienei, Linai Rimkienei, Astai Gudavičienei, Laimai Paulauskienei, direktorei Kristinai Anulienei ir gyventojams – už bendradarbiavimą ir idėjų generavimą. Taip smagu, kad mūsų gausus būrys susirinko, nors dar truputis nenugrėbta lapų liko prie parapijos salės, bet, manau, dar įveiksime. Dėkoju visiems visiems, dalyvavusiems talkoje!

Kultūrinio darbo organizatorė Lina Maraulienė

NUOŠIRDŽIAUSIAI DĖKOJAME TIEMS, KURIE NUOŠIRDŽIAI DIRBO:

STASIUI AČUI, KRISTINAI ANULIENEI, VIDAI BARTKUTEI, RIMUI BARŠIUI, LINAI BERTAŠIENEI, AUŠRIUI CHVEDUKUI, ALVYDUI GARGASUI, ALFREDUI GRIŠKUI, REGINAI GUDAVIČIENEI,  JONUI ĮNAMAIČIUI,  VACLOVUI JANKAUSKUI, ALGIUI JUKNAI, DAINIUI KAMINSKIUI, MODESTUI KAŽIKIUI, KRISTINAI KNYSTAUTAITEI, SIGITUI KUZMARSKIUI, RASAI LAUGALIENEI, ALMAI ir ROMUALDUI LEVANAUSKAMS, ROKUI MACAIČIUI, REMIGIJUI MARAULIUI, DARIUI MĖČIUI, MILDAI MĖLINIENEI, DAINIUI MĖLINIUI, ANGELEI NETECKIENEI, VITAI ir ANRANUI RAČKAUSKAMS, POVILUI PIATKUI, VIJOLEI KIURAITEI, LAIMAI PAULAUSKIENEI, SALOMĖJI PIPIRIENEI, LAIMAI POCIŪTEI, PETRUI RADŽIUI, SAULIUI RASICKUI, KĘSTUČIUI ir TOMUI REMEIKIAMAS, LINAI RIMKIENEI, ILONAI ŠALIUTEI, DONATAI STULGAITEI, STASIUI ŠNIAUKŠTAI, VIOLETAI VALANTĖJIENEI, REGINAI VENCKIENEI, REGINAI ir SAULIUI VINGIAMS.

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.