Nepakartojama Joninių šventė

26

Štai ir įvyko 2022 metų birželio 24 d. Kraštiečių Joninių sueiga.

Šventė iškilmingai prasidėjo mūsų bažnytėlėje Šv. Jono Krikštytojo atlaidais. Šv. Mišių metu giedojo Raseinių kultūros centro mišrus choras „Šatrija“, choro vadovas Gražvydas Jegnoras, koncertmeisterė – Saulė Krečkauskienė. Po Mišių klausėmės choro koncerto. Adakavo saviveiklininkai kartu su „Šatrijos“ choristais sugiedojo „Tautišką giesmę“, padainavo porą dainų.

Renginys tęsėsi Adakavo parko vasaros estradoje. Koncertavo Tauragės kultūros centro padalinių kolektyvai iš Adakavo, Skaudvilės, Trepų ir Pilsūdų, Adakavo socialinių paslaugų namų kolektyvas, Sartininkų liaudiškos muzikos kapela „Kamana“, kraštiečiai bandonininkai. Gegužinę tęsė Sandros ir Viktoro duetas. Vaikai džiaugėsi batutu ir putų patranka.

Kad šį šventė įvyktų, Adakavo bendruomenė gavo lėšų iš Tauragės r. savivaldybės, Tauragės kultūros centro. Šventę parėmė Adakavo krašto ūkininkai: Tomas Remeikis, Rolandas ir Edita Valančiai, Rokas ir Ingrida Macaičiai, bendruomenės tarybos narė Milda Mėlinienė. Nuoširdžiu darbu ir vaišėmis prisidėjo Onutė Mėlinienė, Danutė Lembutienė, Marytė Remeikienė, Angelė Neteckienė, Regina ir Česlovas Bartkėnai. Ruošiantis renginiui talkininkavo Adakavo Socialinių paslaugų namai ir aktyvūs bendruomenės nariai.

Nuoširdžiai dėkojame aktyviesiems bendruomenės nariams: Kristinai Anulienei, Vaidai Grikšelienei, Alfredui Griškui, Zitai Jarašūnienei, Kristinai Knystautaitei, Remigijui Marauliui, Dainiui Mėliniui, Titui Mėliniui, Vitai Račkauskienei, Antanui Račkauskui, Tomui Remeikiui, bendruomenės pirmininkei Ilonai Šaliutei, Danutei Valuckienei, Sauliui Vingiui.

Nepaisant kai kurių techninių nesklandumų, renginys ir oras buvo puikūs!!!

Lina Maraulienė

Dalinamės šventės akimirkomis.

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.